YOWIS BEN Review - Ini Budaya Berbahasa Jawa BUKAN Rasis

YOWIS BEN Review - Ini Budaya Berbahasa Jawa BUKAN Rasis


CATATAN: Tidak ada spoiler (alur cerita) di review ini. Ketika review ini ditulis, film masih diputar di Bioskop.

Spesial, review kali ini pake bahasa Jawa Timuran.

Akhire dunia perfilman nang Indonesia nduwe sesuatu sing unik! Film sing soko awal sampe akhir 98% nganggo boso Jowo. Lan itu Jowo Timuran. Malang-Suroboyo lan sekitare. Aku ngomong Jawa Timuran soale nang Pulo Jowo iki uakeh buanget medoke. Medok Jowo Tengah bedo karo Jowo Timuran. Biasane Jowo Tengah luwih alus nan lembut tutur jowone.

Akhirnya dunia perfilman di Indonesia punya sesuatu yang unik. Film yang dari awal sampe akhir 98% pakai bahasa Jawa. Dan itu Jawa Timur. Malang-Surabaya dan sekitarnya. Aku bilang Jawa Timuran soalnya di Jawa ini banyak banget dialeknya. Dialek Jawa Tengah beda dengan Jawa Timur. Biasanya Jawa Tengah lebih alus dan lembut tutur jawanya.Jowo Timur?
Akeh penekanan lan kadang terkesan kasar kanggo sing nggak biasa ngerungokne.

Jawa Timur?
Penuh penekanan dan kadang terkesan kasar buat yang nggak terbiasa dengerin.
Tapi iki MBOIS temen lek jereku! Soale aku pribadi dadi ngeroso cedek karo omongane. Aku wong Jember, rek. Lek mudik, aku nang Malang. Dadi pas ngerungokno Bayu dkk ngomong nganggo medokan Malang iki aku ngerasa ajaib.

Weruh Bayu Skak gak? Ikuloh, Youtuber asal Malang sing kontenne nganggo boso Jowo.

Tapi ini KEREN sih menurutku! Soalnya aku pribadi jadi ngerasa deket dengan percakapannya. Aku wong Jember, guys. Kalau mudik, aku ke Malang. Jadi dengerin Bayu dkk ngomong pakai dialek Ngalam ini ngerasa ajaib.

Tau Bayu Skak nggak? Ituloh, Youtuber asal Malang yang kontennya khas pakai bahasa Jawa.Wih, boso Jowo Timuran diputer nang bioskop! Dirungokno menungso sak Indonesia. Bene seluruh Indonesia weruh ono budaya nang Indonesia, yoiku boso Jowo. Lek film iki khusus Jowo Timuran. Tanggal 19 Februari 2018 wingi (telung dino wingi) Yowis Ben tour nang Jember. Aku hadir, rek!

Wih, bahasa Jawa Timuran diputer di bioskop! Didengerin manusia di seluruh Indonesia. Supaya seluruh Indonesia tahu ada budaya di Indonesia berupa Bahasa Jawa. Film ini khusus Jawa Timur. Tanggal 19 Februari 2018 kemarin (3 hari lalu) Yowis Ben tour ke Jember. Aku hadir dong!

Akhiee yo... isok ketemu Joshua!
Cilikanku dikancani lagu-lagune de'e. Saiki ketemu pas gedene. Umure awak dewe iki podo. Sak umuran. Koyoe sih tuwekan aku sitik. Umure 25 tahun luwih to? Aku karo Bayu tibake sik tuaan aku setaub. Kok aku tuwo yo tibake? 

Aku yo seneng pisan iso ketemu Bayu Skak sing ndisek pas ngerungokno nang YouTube-e oas sik jaman kuliah tahun 2012 luwih. Konco-koncoku seneng nontone nang lab komputer kampus. Nge-youtube nganggo kuota kampus. Wk!

Akhirnya ya... bisa ketemu Joshua!
Kecilku ditemenin lagu-lagunya dia. Sekarang ketemu pas gedenya. Umur kami samaan. Seumuran.  Kayanya masih tuaan aku sedikit. Umurnya 25 tahun lebih kan? Aku sama Bayu ternyata masih tuaan aku setahun. Kok aku tua ya? Hm.

Dan seneng juga bisa ketemu Bayu Skak yang dulunya dengerin YouTube-nya pas masih jaman kuliah tahun 2012 ke atas. Temen-temenku suka nontonnya nih di lab komputer kampus. Ngeyoutube pake kuota kampus. Wk!Jarene Mirip Suckseed
Akehe wong mikir iki mirip karo kisahe Suckseed. Wis tau nonton, urung? Aku tau nulis review-ne. Tapi sik nganggo gaya alay. Sing gelem moco, monggo. Tapi review iki akeh sing klik uwong, btw.

Katanya Mirip Suckseed
Segelintir orang mikir ini mirip dengan kisahnya Suckseed. Udah pernah nonton belum? Aku pernah nulis review-nya. Tapi masih dengan gaya alay. Yang mau baca silakan. Tapi review ini banyak diklik orang btw. 


Ancene sepintas mirip. Ceritone tentang:
Arek-arek sekolah SMA > Dolanan Band > Wedok

Memang sepintas sama. Kisah tentang:
Anak-anak sekolah SMA > Main Band > CewekTapi tibake bedo, rek! Bedo banget permasalahane. Bedo jalan ceritone. Motivasine yo bedo-beso pisan sing dolanan band-e. Tapi ancene jareku yo konflike nggak abot-abot nemen. Suante... Tapi aku yo nikmati ae. Akhire terbuka seh. Meski aku yo nggak seneng endinge.


Guduk nggak seneng karo ceritone. Aku luwih nggak seneng karo akhir ceritone mbek si 'iku'. Ah! Mbok wedok liane po'o.

Tapi ternyata beda, guys! Beda banget konfliknya. Beda jalan ceritanya. Motivasinya juga beda-beda untuk main band-nya. Cuma memang menurutku konfliknya nggak berat-berat amat. Selow... tapi aku menikmati aja. Endingnya terbuka sih. Meski aku kurang suka endingnya.

Bukan nggak suka karena ceritanya. Lebih ke nggak setuju kalau endingnya sama si 'itu'. Ah! Sama cewek lainnya kenapa sih?Uakeh kata Cok Jancok
Hahaha! Aku nggak tau ngomong kata-kata iki, betewe. Haha! Nang kene fasih nemen diucapno karo arek Jowo Timuran. Tapi kurang fasih diucapno karo arek Jakartaan. Hehe. Dimaklumi ae. Tapi patur diacungi jempol soale usaha mereka iku luar biasa loh!

Banjir kata Cok Jancok
Hahhaa! Aku nggak pernah ngomong kata-kata ini betewe. Haha! Di sini fasih banget diucapin sama anak Jawa Timuran. Tapi kurang fasih diucapin sama anak Jakartaan. Hehe. Kita maklumi aja. Tapi patut diacungi jempol karena usaha mereka itu luar biasa loh! Dadi ngene. Ucapno huruf O ndek kata Jancok koyok ngucapno kata 'Boleh'.
Ojok diucapno huruf O-ne koyok kata 'Bacok'

Jadi gini. Ucapkan huruf O pada kata Jancok seperti mengucapkan kata 'Boleh'
Jangan ucapkan huruf O nya seperti pada kata 'Bacok'

Baca Juga Review BLACK PANTHER - Kucing Mainan Pedang


Nah... sing jakartaan maeng kuwi nganggo lafal 'Bacok'. Hehe dadi lucu. Kaku. Tapi gak popolah.. aku apresiasi nuemen nemen nemen usaha para talent sing sinau boso Jowo Timuran. Bangga karo awakmu kabeh!

Nah... yang jakartaan pake ucapan 'Bacok'. Hehe jadi lucu. Kaku. Tapi gapapalah.. aku sangat sangat sangat mengapresiasi usaha para talent yang belajar bahasa Jawa Timuran. Proud of you all!Gawe informasi ae, Jancok utowo Cok iki onok rong arti.
1. Misuh sing artine: Sial! Bangsat! lan sejenise.
2. Ngakrabi sing artine: Rek, Coy, Guys, Kawan, lan sejenise.

FYI, Jancok atau Cok ini ada dua arti.
1. Mengumpat dalam arti: Sial! Bangsat! dan sejenisnya.
2. Menunjuk keakraban dalam arti: Rek, Coy, Guys, Kawan, dan sejenisnya.Juga ngajak tokoh komedi asli Ngalam
Lucu banget kalau dua bapak-bapak ini lagi main.
Serius!
😂


Rong hal iki biasa nemen dimetukno nang kalangan konco. Guduk gawe wong tuo. Ojo sampek nggawe kata iki nang ngarepe wong tuo masio diucapnone gawe konco. Iku wis otomatis mlebu etika, rek.

Lek enek sing ngganggo Jancok/Cok nggak ngerti aturan mbek nggon nangdi onok wong tuo sing kudu dihormati... yoo.. artine de'e nggak nduwe etika.


Dua hal ini dikeluarkan sangat biasa di kalangan pertemanan. Bukan kepada yang lebih tua. Jangan coba-coba pakai kata ini di depan orang yang lebih tua sekalipun kita bicara sama kawan. Itu udah otomatis masuk etika sih.

Kalau ada yang pakai Jancok/Cok nggak tahu aturan dan tempat di mana ada orang yang harus dihormati... yaa... artinya dia nggak punya etika.

Baca Juga Eiffel Im in Love 2 REVIEW - 12 Tahun Digantung dan 5 Keganjilan LogikaLucu Pisan
Akeh bagian-bagian sing marakno aku guyu. Kadang guduk polae ceritane sing garai aku guyu. Tapi tingkae sing dipodokno mbek boso jowo timuran iku. Logate ikuloh, koyo sing biasa tak praktekno sedinoane. Dadi koyok ndelok awak dewe karo konco-konco ngomong.

Tapi gae sing duduk wong Jowo Timuran, aku yakin sik iso melu guyu mergane ancen tingkah karo pilihan kata jowone iku pas mbek lucu pisan.

Lucu Juga
Banyak bagian-bagian yang bikin aku ketawa. Kadang bukan karena ceritanya yang bikin ketawa. Tapi tingkahnya yang dipadu dengan bahasa Jawa Timur-nya itu. Dialeknya ituloh, kaya yang biasa aku praktekin sehari-hari. Jadi kaya ngelihat diri sendiri atau temen ngomong. 

Tapi bagi yang bukan orang Jawa Timuran, aku yakin juga bisa ikut ketawa karena emang tingkah dan pilihan kata jawanya itu pas dan kocak.Ada Pesan Moral
(Yang ini nggak usah di-translate deh ya. Hehe)
Film ini memang dibawakan dengan dialek kasar Jawa Timuran, tapi di dalamnya ada yang disampaikan. Dan itu baik. Seperti:
- Hormati orang tua.
- Kejarlah impian.
- Jangan egois demi impian sendiri.
- Melakukan hal bersama-sama itu menyenangkan dan seru.
- Demi sebuah popularitas dan pengakuan itu sejatinya yang nggak penting.
- Boleh terkenal/populer, tapi tunjukkan karya.
- Populer karena pretasi bukan sensasi.
- Jangan lihat dari luar saja
- Tanpa mencoba, siapa yang tahu?
Ada yang bisa nambahin pesan moral di film ini?

Aku dadi pengen ngomong deh, jenenge film yo... cuplikan cerito gawe-gawean. Isine jelas ono sing dadi wong apik, ono sing dadi elek, jahat, uelek nuemen, dll. Dadi lek ndelok sebuah film iku kudu adil. Yo mosok film isine pemerane apik kabeh utowo elek kabeh? Utowo maneh nggak onok celane blas?

Aku jadi pengen bilang deh, namanya film ya... sebuah cuplikan kisah rekayasa. Isinya jelas ada yang jadi orang baik, ada yang jadi jelek, jahat, buruk dll. Jadi memandang sebuah film itu harus adil. Yakali film isinya pemerannya baik semua atau jelek semua. Atau aggak ada cela sama sekali? Film iku iso gawe contoh, "Oh, iki sing gak oleh ditiru, oh iki oleh ditiru."
Iki media percontohan. Sing elek hindarono, sing apik dijupuk. Dadine ancen disarano nonton sing bijak ambek pikirane iku dibukak. Oke? Okein ae wis.

Film itu bisa buat contoh, "Oh, ini yang nggak boleh ditiru, ini boleh ditiru."
Ini media percontohan. Yang jelek dijauhi, yang baik diambil. Maka memang disarankan tontonlah dengan bijak dan pikiran terbuka. Oke? Okein aja deh.Onok Subtitle
Kalem... konco-konco sing pengen nonton tapi gak ngerti boso Jowo Timuran, onok subtitle soko awal sampe entek. Lagune ae pisan dike'i subtitile lirike, rek. Aku seneng kabeh. Lirike pisan pas karo jalan ceritane. Iku tandane, ide iso teko soko endi wae. Yo to?


Ada Subtitle
Tenang.. temen-temen yang pengen nonton tapi nggak ngerti bahasa Jawa Timur, ada subtitle dari awal sampe akhir. Bahkan lagunya pun juga dikasih subtitle lirik, guys.  Aku suka semuanya. Liriknya juga pas dengan jalan ceritanya. Itu tandanya, ide bisa datang dari mana saja. Ya kan?Iki iso nemen dinikmati
karo sopo wae soko endi wae.
Iki pisan duduk RASIS, rek...
Iso bedokno kan budaya karo ras?
Sekolah ta nggak?

Jadi ini sangat bisa dinikmati 
oleh siapa saja dari mana aja. 
Dan ini bukan RASIS, gengs...
Tahu kan bedanya budaya dengan ras?
Sekolah nggak?

Tau nggak? Trasnlate dua bahasa ini tantangan sendiri juga buatku loh.
Semoga suka review kali ini ya... ^^

Sumber Gambar Youtube | Wow Keren


Previous
Next Post »

18 komentar

Write komentar
Thursday 22 February 2018 at 21:32:00 GMT+7 delete

eh filmnya udah tayang yah?
Fathir tuh ngefans banget sama si Bayu Skak dan ngajakin aku nonton film ini..

Dan untunglaaah ada subtitle-nya, aku ora ngerti soalnya hahaha

Reply
avatar
Vindy Putri
AUTHOR
Thursday 22 February 2018 at 21:50:00 GMT+7 delete

Ada subtitle nya kok..... dari awal sampe akhir. ;)

Reply
avatar
Thursday 22 February 2018 at 22:37:00 GMT+7 delete

Mbak reviewmu niT tenan, di bilingual.. haha. Ayas arek Ngalam mbak Vin. Wes ndelok trailer Ng yutub e ancene koyok e seru.. nice ulasannya mbak!

Reply
avatar
Inda Chakim
AUTHOR
Friday 23 February 2018 at 11:38:00 GMT+7 delete

Onok subtitle sisan. Asik lak an mbk. Ngenalke bhs jowo jatim temenan iki. *hahay.
Pgn ndelok polean. Ndelok bareng konco2 iki tambah seru koyok e. Haha. Suwun sharinge mbk vin.

Reply
avatar
Friday 23 February 2018 at 12:05:00 GMT+7 delete

belom nonton ini, dan penasaran sih pas liat trailernya soalnya bahasanya yang emang jatiman banget wwkw, arang mah ada film kayak gini :D

eniwei kemaren sempet baca ttg komen2 jelek film ini, cuma karena pake bahasa jawa :(
miriss bacanya.huhu

Reply
avatar
Vindy Putri
AUTHOR
Friday 23 February 2018 at 17:10:00 GMT+7 delete

Asik, jadi bisa dinikmati oleh siapapun kan.. :)

Reply
avatar
Vindy Putri
AUTHOR
Friday 23 February 2018 at 17:10:00 GMT+7 delete

Iya, miris. Kenapa sih lihat dari sudut pandang yang jelek muluk... :(

Reply
avatar
jeanette
AUTHOR
Friday 23 February 2018 at 20:03:00 GMT+7 delete

kayanya filmnya lucu yaa. tapi aku ngerti ga yaa nanti pas nonton hehehe. rada susah bawa anak2 nonton di bioskop kalau bukan film yang mereka suka.

Reply
avatar
Friday 23 February 2018 at 22:26:00 GMT+7 delete

Jujur, cuma beberapa bagian atas aku baca bilingualnya mbak
sblum pertengahan smpe akhir, aku baca boso jowone, wkwkkwwk
Lucu yo mbak, opo maneh pas ndelok trailer ndek yutub
tetep pengen ndelok film iki,
Kesuwun gae reviewne mbak Pindyy :D

Reply
avatar
Untari
AUTHOR
Saturday 24 February 2018 at 01:34:00 GMT+7 delete

Haha memang kadang lucu denger logat jawa. Kan beda-beda. Wong jawa tengah aja yang di pantura sama panselatan ngapaknya beda

Reply
avatar
Santo Ahmad
AUTHOR
Saturday 24 February 2018 at 09:12:00 GMT+7 delete

akhirnya tayang juga nih Film, biasanya nonton bayu skak di yutub hehe :) kayaknya sekarang dia udah jarang bikin video lucu di yutub, saking sibuknya.

Reply
avatar
Saturday 24 February 2018 at 10:00:00 GMT+7 delete

Aku yo wis kepingin mbak ndelok film iki, soale jarang banget ono film nganggo boso Jowo dan onok subtitle e pisan ^^ keren bangeet :D matursuwun mbak review ne ^^

Reply
avatar
tuty saca
AUTHOR
Sunday 25 February 2018 at 21:33:00 GMT+7 delete

hooo ini dah tayang ya?? aku kepengen nonton ni film

Reply
avatar
Anisa AE
AUTHOR
Monday 26 February 2018 at 09:49:00 GMT+7 delete

Wah ternyata ada subtitlenya juga yaa, aku belum nonton nih huhu.

Reply
avatar
Monday 26 February 2018 at 09:50:00 GMT+7 delete

Pingin nonton nih, tapi belum ada kesempatan hehe.

Reply
avatar
Monday 5 March 2018 at 22:18:00 GMT+7 delete


Gue juga orang Jawa vin, tapi 100% nggak bisa bahasa jawa, konon katanya bahasa Malang emang kasar sih ya wkwk Surabaya dibawahnya, selanjutnya yang paling halus ya Solo

Reply
avatar

Jejakkan komentar, saran, kritik, dan pertanyaan melalui Contact atau komentar di bawah ini. Gunakan komentar Facebook (di atas) jika ingin mendapat notifikasi balasan langsung dari Facebook. Atau bisa juga dengan akun Blog/Gmail.

Terima kasih berkenan membaca dan mampir di Vindy Pindy Mindy.
--- www.vindyputri.com ConversionConversion EmoticonEmoticon